برج خنک کننده پالایشگاه شیراز

برج خنک کننده پالایشگاه شیراز

برج خنک کننده

برج خنک کننده پالایشگاه شیراز

برج خنک کننده پالایشگاه شیراز

برج خنک کننده پالایشگاه شیراز با کارفرمایی شرکت طراحی و ساختمان نفت در سال 1399-1400 اجرا گردید.
این برج در طی مدت 14 ماه بصورت طراحی، خرید و اجرای عملیات سیویل و نصب انجام شده است.

اطلاعات پروژه