فرم استخدام

فرم استخدام

فرم استخدام

شرکت فرابرد به عنوان یکی از بزرگترین پیمانکاران EPC طراحی و اجرای پروژه های برج خنک کننده بتنی و تصفیه خانه آب و همچنین سازنده فن های محوری با پره های کامپوزیتی در ایران میباشد.
با توجه به گستردگی پروژه های این شرکت در سطح کشور و نیاز به نیروهای متخصص اجرایی، این شرکت در دوره های زمانی اقدام به بکارگیری این نیرو ها به صورت قراردادی می نمایند.

جهت ثبت اطلاعات خود در دیتا بیس این شرکت جهت استفاده آتی لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید

بدیهی است تکمیل فرم هیچگونه حقی جهت استخدام جهت تکمیل کننده ایجاد نخواهد کرد و این شرکت در جذب نیرو کاملا مختار خواهد بود.

1 - مشخصات فردی

2 - دوره های آموزشی گذرانده : (تخصصی و عمومی)

ردیف نام موسسه رتبه ی قبولی تاریخ ساعت
ازتا
1
2
3

افزودن ردیف

3 -سوابق كار: (از آخرين محل اشتغال شروع شود)

ردیف نام موسسه یا شرکت شهر یا محل کار تاریخ شروع تاریح پایان علت ترک کار
1
2

افزودن ردیف

4 - نحوه معرفی به شركت :

5- متقاضی شغل