پتروشیمی گچساران

پتروشیمی گچساران

برج خنک کننده

پتروشیمی گچساران
پتروشیمی گچساران
پتروشیمی گچساران
پتروشیمی گچساران

پتروشیمی گچساران

برج خنک کننده پتروشیمی گچساران با 11 سل و ظرفیت بیش از 46000 متر مکعب در ساعت در شهر گچساران توسط شرکت فرابرد طراحی و اجرا گردیده است.
مدير ارشد اين پروژه جناب آقاي مهندس فرهود مدير عامل محترم شركت فرابرد مي باشند.

اطلاعات پروژه