هاب اتوماتیک پالایشگاه تهران

هاب اتوماتیک پالایشگاه تهران

فن

هاب اتوماتیک پالایشگاه تهران
هاب اتوماتیک پالایشگاه تهران

هاب اتوماتیک پالایشگاه تهران

با تلاش پرسنل فرابرد هاب اتوماتیک برای ایرکولرها کاملا در داخل کشور تولید شد و در پالایشگاه تهران نصب گردید

اطلاعات پروژه