فن 32 فوت پتروشیمی مارون

فن 32 فوت پتروشیمی مارون

فن

فن 32 فوت پتروشیمی مارون
فن 32 فوت پتروشیمی مارون
فن 32 فوت پتروشیمی مارون
فن 32 فوت پتروشیمی مارون

فن 32 فوت پتروشیمی مارون

فن های پتروشیمی مارون قبلا از شرکت کوفیمکو ایتالیا تامین میشد که در دوران تحریم ها بدلیل ممنوعیت صادرات این محصول به ایران با تلاش پرسنل متخصص و متعهد شرکت فرابرد کاملا در داخل کشور تولید شد و پس از بررسی و آزمایشات گوناگون، پس از اطمینان از کیفیت این پره ها توسط پرسنل شرکت فرابرد در پتروشیمی مارون نصب گردید.
افتخار ملی

اطلاعات پروژه