پتروشیمی زاگرس

پتروشیمی زاگرس

برج خنک کننده

پتروشیمی زاگرس
پتروشیمی زاگرس

پتروشیمی زاگرس

این برج در سال 1384 توسط شرکت فرابرد ساخته شد
این برج خنک کننده با دمای آب ورودی 43 درجه و آب خروجی 35 درجه در یکی از سخت ترین مناطق آب و هوایی ایران در 50 متری آّ دریا با استفاده از آب شور کار میکند و یکی از گام های بلند مهندسی شرکت فرابرد می باشد

اطلاعات پروژه