مخزن فیلتر شنی

مخزن فیلتر شنی

مخزن فلزی

مخزن فیلتر شنی

مخزن فیلتر شنی

شرکت فرابرد انواع مخازن فیلتر شنی را در حجم های مختلف تولید می نماید.