اخبار فرابرد
مراحل نهایی ساخت برج خنک کننده پتروشیمی گچساران

مراحل نهایی ساخت برج خنک کننده پتروشیمی گچساران

با تلاش همکاران در پروژه گچساران و همچنین همکاران واحد مهندسی پروزه برج خنک کننده پتروشیمی گچساران با ظرفیت بیش از 46000 مترمکعب در ساعت به پایان خود نزدیک شده است.

نظر خود را بنویسید

اخبار مرتبط