اخبار فرابرد

اخبار

مطالب

ایرکولر چیست

ایرکولر چیست

یکی از وسایلی که در اکثر واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمیایی برای کاهش دمای سیالات مورد استفاده قرار می گیرند، خنک کننده های هوایی می باشند ...