فن 32 فوت پتروشیمی مارون

فن 32 فوت پتروشیمی مارون

Осевой вентилятор FRP

فن 32 فوت پتروشیمی مارون
فن 32 فوت پتروشیمی مارون
فن 32 فوت پتروشیمی مارون
فن 32 فوت پتروشیمی مارون

فن 32 فوت پتروشیمی مارون

فن های پتروشیمی مارون قبلا از شرکت کوفیمکو ایتالیا تامین میشد که در دوران تحریم ها بدلیل ممنوعیت صادرات این محصول به ایران با تلاش پرسنل متخصص و متعهد شرکت فرابرد کاملا در داخل کشور تولید شد و پس از بررسی و آزمایشات گوناگون، پس از اطمینان از کیفیت این پره ها توسط پرسنل شرکت فرابرد در پتروشیمی مارون نصب گردید.
افتخار ملی

Project Information