طرح توسعه پالایشگاه اصفهان

طرح توسعه پالایشگاه اصفهان

برج خنک کننده

طرح توسعه پالایشگاه اصفهان
طرح توسعه پالایشگاه اصفهان
طرح توسعه پالایشگاه اصفهان

طرح توسعه پالایشگاه اصفهان

برج خنک کننده طرح توسعه پالایشگاه اصفهان دارای 4 سل باظرفیت 16000 متر مکعب در ساعت بوده و در سال 1396  ساخت ان آغاز گردیده  و کلیه مراحل اعم از طراحی، خرید و عملیات مهندسی و همچنین سیویل و نصب تجهیزات توسط شرکت فرابرد انجام گرفته است.

اطلاعات پروژه