تکمیل ظرفیت تاسیسات انتقال آب

تکمیل ظرفیت تاسیسات انتقال آب زاینده رود به یزد

تصفیه آب و پس آب

تکمیل ظرفیت تاسیسات انتقال آب زاینده رود به یزد

تکمیل ظرفیت تاسیسات انتقال آب زاینده رود به یزد

با توجه به نیاز به تکمیل ظرفیت خط انتقال آب زاینده رود به یزد، شرکت فرابرد به عنوان پیمانکار این پروژه انتخاب شد و عملیات اجرایی شامل ایستگاه های پمپاژ، مخازن ضربه قوچ و تجهیزات برق قدرت  و ابزار دقیق و پایپینگ توسط شرکت فرابرد به انجام رسید.

 

 

عکس ها جنبه تزیینی دارد

اطلاعات پروژه