مخازن نگهداری سوخت

مخازن نگهداری سوخت

مخزن فلزی

مخازن نگهداری سوخت
مخازن نگهداری سوخت

مخازن نگهداری سوخت

با توجه به حساسیت مخازن نگهداری سوخت خصوصاً در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و الزام رعایت استانداردهای خاص در ساخت این مخازن، شرکت فرابرد با استفاده از نیروهای مجرب و نرم افزار های روز دنیا، اقدام به طراحی و ساخت انواع مخازن نگهداری سوخت در حجم های گوناگون جهت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی کرده است.
از این بین میتوان به مخزن نگهداری سوخت 45 مترمکعبی جهت میدان نفتی آذربا رعایت بالاترین استانداردهای شرکت نفت اشاره کرد.