اخبار فرابرد
برج خنک کننده پالایشگاه شیراز

برج خنک کننده پالایشگاه شیراز

در سال تولید، سال تولید؛ پشتیبانی ها؛ مانع زدایی ها شرکت فرابرد پروژه طراحی، تامین و ساخت و راه اندازی برج خنک کننده طرح گوگرد زدایی از محصولات میان تقطیر پالایشگاه شیراز را با کارفرمایی شرکت طراحی و ساختمان نفت آغاز نمود. امید است در سال تولید و رفع موانع و پشتیبانی ها این پروژه نیز با موفقیت به پایان برسد. 
همچنين در جلسه اي با حضور جناب آقاي مهندس فرهود مدير عامل محترم، مسير پروژه با حضور عوامل اجرايي بررسي گرديد و راه هايي افزايش ارزش آفريني جهت ذينفعان توسط جناب آقاي مهندس فرهود عنوان گرديد.

نظر خود را بنویسید

اخبار مرتبط