اخبار فرابرد
تقدیر از برگزیدگان همایش آیینه
تقدیر از برگزیدگان همایش آیینه
تقدیر از برگزیدگان همایش آیینه
تقدیر از برگزیدگان همایش آیینه

تقدیر از برگزیدگان همایش آیینه

با توجه به اهمیت به اشتراک گذاری دانش و تجربه، سالیانه در گروه صنعتی فراسان همایشی با عنوان همایش آیینه برگزار میگردد.
در این مراسم  طرح های مختلف در زمینه های گوناگون مرتبط با بهبود و بهینه سازی تولید و سلامت مورد بررسی و ارزیابی هیئت داوران قرار گرفته و در آخر از طرح های برگزیده تقدیر میگردد. با توجه به اهمیت موضوع هر ساله شرکت فرابرد در این زمینه فعال است و طرح های بهبود خود را ارائه می نماید که سال گذشته نیز تعدادی از طرح ها مورد تایید قرار گرفت و از این طرح ها تقدیر شد.

نظر خود را بنویسید

اخبار مرتبط