اخبار فرابرد
افتتاح پروژه خط لوله آب آتشنشانی پارس جنوبی
افتتاح پروژه خط لوله آب آتشنشانی پارس جنوبی
افتتاح پروژه خط لوله آب آتشنشانی پارس جنوبی
افتتاح پروژه خط لوله آب آتشنشانی پارس جنوبی

افتتاح پروژه خط لوله آب آتشنشانی پارس جنوبی

با توجه به توانمندی شرکت فرابرد در خصوص طراحی و اجرای خطوط لوله و همچنین ایستگاه های پمپاژ، پروژه خط لوله آب آتشنشانی پارس جنوبی توسط شرکت فرابرد اجرا شد.
این  پروژه بطول 14 کیلومتر با 5 ایستگاه پمپاژ و ۵ مخزن بتنی بزرگ در مدت 18 ماه به پایان رسید و با حضور مدیران کارفرما سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و مشاور شرکت پارس فرازبند افتتاح گردید.
امید است در آینده نیز این شرکت بتواند در کنار سایر سازمانها، گامی در راه توسعه ایران اسلامی بردارد.

نظر خود را بنویسید

اخبار مرتبط