اخبار فرابرد
همایش آیینه
همایش آیینه

همایش آیینه

امسال نیز همانند سنوات گذشته همایش آیینه برگزار میگردد

از همکاران تقاضا میشود طرح های خود را به دفتر HSEQ تحویل فرمایند.

شایان ذکر است طرح ها در زمینه برج خنک کننده و کولینگ تاور و فن برج خنک کننده و فن ایرکولر و فن کولینگ تاور در اولویت می باشد.

نظر خود را بنویسید