اخبار فرابرد

اخبار

اخبار

همکاری بین صنعت و دانشگاه

همکاری بین صنعت و دانشگاه

در راستای هم افزایی و بالا بردن کیفیت و نوآوری در صنعت، جلسه ای با حضور آقای دکتر دهقان مدیر دانشگاه فراسان و آقای مهندس فرهود مدیر عامل.. ...