اخبار فرابرد

أخبار

اخبار

بازدید هیئت بازرسی شرکت ایریتک

بازدید هیئت بازرسی شرکت ایریتک

تیم بازرسی شرکت ایریتک از شرکت فرابرد بازدید کردند و ضمن اعلام رضایت از کیفیت محصولات تولیدی، جهت همکاری های آینده اظهار امیدواری کردند ...